ОТКРИВАЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – методичка апликација

  • Милица М. Савић Филозофски факултет – докторске студије Методике наставе, Нови Сад

Сажетак

У раду се, на основу релевантне методичке и лингвистичке литературе, сагледавају могућности организовања часова српског језика на којима се изучава валенца глагола, тј. њихова конструктивна могућност да за себе вежу одређени број реченичних чланова. Разрађен је дидактичко-методички модел наставне јединице у којој се обради градива о валенци приступа уз помоћ уџбеника и полупрограмираног материјала. У намери да се укаже на значај индивидуализације и диференцијације наставе, посебна пажња усмерена је на активност ученика и њихово вођење да што самосталније откривају различите реченичне структуре и моделе.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
САВИЋ, Милица М.. ОТКРИВАЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – методичка апликација. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 65-75, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/770>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.65-75.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

методика српског језика, синтакса, валенца, полупрограмирани материјал