ПРИМЕРИ МЕТОДИЧКИХ МОДЕЛА ВОДИЧА КРОЗ УЏБЕНИК

  • Гордана Р. Штасни Филозофски факултет – Српска филологија, Нови Сад
  • Наташа М. Добрић ОШ Петефи Шандор, Нови Сад

Сажетак

У раду се приказују модели различитих типова водича кроз уџбенике и разматра дидактичко-методичка оправданост њихове интеграције у структуру уџбеника.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ШТАСНИ, Гордана Р.; ДОБРИЋ, Наташа М.. ПРИМЕРИ МЕТОДИЧКИХ МОДЕЛА ВОДИЧА КРОЗ УЏБЕНИК. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 18-34, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/765>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.18-34.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

уџбеник, водич кроз уџбеник, стандарди о квалитету уџбеника