ЧИТАЛАЦ И КЊИГЕ: ВАЖНИЈЕ ЈЕ КАКО НЕГО КОЛИКО

  • Павле Ј. Илић Филозофски факултет – Српска књижевност, Нови Сад

Сажетак

Књига је најспорија у медијском простору, али она људском духу дарује више моћи од било кога другог медија. Она је стварана речју, логосом, божанском стваралачком снагом. Зато и књига том стваралачком снагом инспирише читаоца на сваковрсно стваралаштво и зато је вечна, ма колико се мењао њен изглед и технологија њеног стварања. Књижевно дело треба читати смирено, помно се напајајући духовном снагом из њега. Стога је мање важно колико смо књига прочитали него колико смо се њима духовно оплеменити. То посебно важи за однос према књизи у настави, о чему се у овом раду претежно и говори.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ИЛИЋ, Павле Ј.. ЧИТАЛАЦ И КЊИГЕ: ВАЖНИЈЕ ЈЕ КАКО НЕГО КОЛИКО. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 6-11, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/763>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.6-11.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

технолошки развој, борба за егзистенцију, модерни медији, логос, вечност књиге