ФАУСТ КАО СВЕУМЕТНИЧКА ТЕМА

  • Албина М. Миланов студент докторских студија из Методике наставе, Филозофски факултет

Сажетак

Креирање наставе књижевности је једнако оригинално и субјективно, као и свако читање и интерпретирање књижевног дела, а методички кораци за обраду наставне јединице махом зависе од одабраног приступа делу, као и од тога који се циљеви часу поставе. Модел који је понуђен на страницама које следе конкретно је осмишљен за наставну обраду Гетеовог Фауста у средњој музичкој школи, у корелацији са садржајима предмета историја музике и музички облици, мада га је могуће, са извесним корекцијама, применити и у другим школама, било да су уметничког усмерења или не. Корелација условљава примену интертекстуалног, компаративног и културолошког приступа књижевном делу које се обрађује на часу.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
МИЛАНОВ, Албина М.. ФАУСТ КАО СВЕУМЕТНИЧКА ТЕМА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 64-70, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/751>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.64-70.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

корелација, интертекстуалност, компаративни приступ, семиосфера