STAVOVI NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA O UTICAJU VERBALNO-VIZUELNOG MATERIJALA NA USVAJANJE VOKABULARA

  • Amra T. Hodžić Jejna

Сажетак

Sredstva vizuelnih komunikacija su način da se informacija na brz i efektan način prenese primaocu. S obzirom da je vokabular veoma važan u procesu učenja engleskog kao stranog jezika, veoma je bitno da se iznađu načini za njegovo što uspešnije usvajanje. Kombinacija slike i reči je od velike pomoći u učenju jezika. Samim tim, postoji veza između učenja vokabulara i verbalno-vizuelnog materijala sa sredstava vizuelnih komunikacija. Putem analize upitnika sastavljenog od pitanja zatvorenog tipa, kao i Likertovih skala stavova, dobijeni su podaci o tome koliko je po mišljenju nastavnika uticaj verbalno-vizuelnog materijala bitan za usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika. Istraživanje je sprovedeno u osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru, kao i na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
HODŽIĆ JEJNA, Amra T.. STAVOVI NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA O UTICAJU VERBALNO-VIZUELNOG MATERIJALA NA USVAJANJE VOKABULARA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 311-328, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1837>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.311-328.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА