MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA

  • Jasna S. Uhlarik
  • Zuzana M. Tirova

Сажетак

Predmet ovog rada su tipične jezičke greške koje se javljaju kod polaznika početnog kursa slovačkog jezika (kao stranog) čiji je maternji jezik srpski. U radu su kroz opis slovačkog jezičkog sistema posmatrane, zabeležene i analizirane tipične morfološke, sintaksičke i leksičke greške polaznika s osvrtom na odsustvo ili razlike u vezi sa funkcionisanjem pojedinih jezičkih pojava: paralele, slaganja i sličnosti nasuprot diferencijama, razlikama i kontrastima u slovačkom i srpskom jeziku. Cilj ovog rada jeste da se rezultati istraživanja primene u nastavi, kao i tokom određivanja adekvatne didaktičke koncepcije i metodičkih postupaka u nastavi.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
UHLARIK, Jasna S.; TIROVA, Zuzana M.. MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 277-294, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1835>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.277-294.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА