ЖАНРОВСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЗОВНОГ РОМАНА КАО МОГУЋИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СТОЖЕР У ТУМАЧЕЊУ "ЖИВОТА И ПРИКЉУЧЕНИЈА" ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (МЕТОДИЧКА ПЕРСПЕКТИВА)

  • Јелена Н. Тодоровић

Сажетак

У раду се разматрају могућности наставног тумачења Живота и прикљученија Доситеја Обрадовића помоћу елемената образовног романа. Први дио рада посвећен је теоријској проблематици те претпоставке – како аутобиографију посматрати на основу жанровских одредница неког другог жанра, које су условности таквог поступања, а која добит за потенцијалну интерпретацију. Методичка перспектива се уводи у другом дијелу рада. Ту се разматра начелна проблематика жанровског приступа дјелу у настави, али нагласак је на жанровској структури образовног романа која прожима Доситејево дјело. Закључак је да та структура може да представља средишњу тачку, односно кључни интеграциони чинилац интерпретације из којег се онда могу изводити сви остали, и то су нарочито значајни они аспекти те структуре који су у служби образовања читалаца.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
ТОДОРОВИЋ, Јелена Н.. ЖАНРОВСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЗОВНОГ РОМАНА КАО МОГУЋИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СТОЖЕР У ТУМАЧЕЊУ "ЖИВОТА И ПРИКЉУЧЕНИЈА" ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (МЕТОДИЧКА ПЕРСПЕКТИВА). Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 199-215, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1830>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.199-215.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ