NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U POUČAVANJU STRATEGIJE SAŽIMANJA

  • Jasna Bićanić

Сажетак

Uključivanje neknjiževnih tekstova u nastavu hrvatskog jezika, jedinoga nastavnog predmeta odgovornog za sustavno poučavanje čitanju, doprinosi ostvarivanju njegova cilja – ovladavanju sadržajima svih nastavnih predmeta. Tri su temeljne odrednice ovog rada: razumijevanje pri čitanju, strategije učenja i čitanja, te neknjiževni tekstovi. U vezi s čitanjem neknjiževnih tekstova ističe se povezanost s razumijevanjem pri čitanju te poučavanjem i upotrebom strategija čitanja i učenja. Strategije čitanja valja poučavati u svim nastavnim područjima hrvatskog jezika na predlošcima književnih i neknjiževnih tekstova, a ovaj je rad pažnju usmjerio neknjiževnim tekstovima, koji još uvijek nisu u odgovarajućoj mjeri pronašli svoje mjesto u svekolikoj nastavnoj praksi. Metodičkim se modelom nastavnog sata prikazuje mogućnost uključivanja neknjiževnog teksta kao nastavnog sadržaja i nastavnog izvora u drugi odgojno-obrazovni ciklus metodom postupnog prenošenja odgovornosti i smjernice učiteljima u odabiru didaktički nepriređenih neknjiževnih tekstova, s ciljem poučavanja i uvježbavanja jedne od ključnih strategija učenja i čitanja – strategije sažimanja.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
BIĆANIĆ, Jasna. NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U POUČAVANJU STRATEGIJE SAŽIMANJA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 181-198, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1829>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.181-198.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ