УЧЕЊЕ АКЦЕНАТСКОГ СИСТЕМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КОД ИЗВОРНИХ И НЕИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

  • Наташа А. Спасић

Сажетак

У раду је истакнут значај овладавања вештином говорења како ученика/студената којима је српски језик матерњи, тако и оних који српски уче као други или страни језик. Говори се о месту и улози акцената у настави и о начинима усвајања овог сегмента језика приликом учења српског као Ј1 и Ј2. Посегли смо и за уџбеницима намењеним почетном нивоу учења српског језика са циљем да укажемо на њихове предности и недостатке. На самом крају понуђен је и један модел учења са задацима и вежбањима како би се на што лакши начин превазишле тешкоће са којима се сусрећемо када је у питању обрада овог комплексног сегмента у настави.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
СПАСИЋ, Наташа А.. УЧЕЊЕ АКЦЕНАТСКОГ СИСТЕМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КОД ИЗВОРНИХ И НЕИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 91-112, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1825>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.91-112.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ