ЗАСНИВАЊЕ ПРОБЛЕМСКОГ ПРИСТУПА У ПРОУЧАВАЊУ ДРАМЕ "ЈЕЛИСАВЕТА КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА" У НАСТАВИ

  • Снежана Р. Туцаковић Филозофски факултет – докторске студије Српска књижевност и језик, Нови Сад

Сажетак

Наставно проучавање драме Јелисавета кнегиња црногорска засновано је на начелима проблемске наставе. Јакшићево одступање од историјских чињеница приликом креирања уметничке истине издвајамо као главни проблем. На адекватним примерима показано је у којој мери се Ђура Јакшић, при уметничкој обради приче о судбини последњих Црнојевића и у изградњи њихових ликова, ослања на аутентичне историјске податке, а у којој мери је прича плод пишчеве маште. Посебна пажња усмерена је на лик Јелисавете Црнојевић. Одступајући од аутентичних историјских података и ширећи причу о судбини коју доживљава жена Ђурђа Црнојевића, наш писац ствара једну од најупечатљивијих и најкомлекснијих женских фигура у српској историјској драми.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ТУЦАКОВИЋ, Снежана Р.. ЗАСНИВАЊЕ ПРОБЛЕМСКОГ ПРИСТУПА У ПРОУЧАВАЊУ ДРАМЕ "ЈЕЛИСАВЕТА КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА" У НАСТАВИ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 39-53, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1408>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.39-53.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

историјска драма, проблемска настава, странкиња, историјске чињенице, уметничка истина, мотив проклете Латинке