МАЊИНСКА ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА НА КОСОВУ – ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПАРАЛЕЛНИ СИСТЕМИ ОБРАЗОВАЊА

  • Марија M. Недељковић-Правдић Докторанд Факултета политичких наука Универзитета у Београду Докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду Political Offi cer European Union Offi ce in Kosovo / EU Special Representative

Сажетак

У раду се анализирају постојећи правни механизми заштите мањинских језичких права у албанском образовном систему на Косову, као и њихова имплементација у пракси. Постојање српског и албанског образовног система омогућило је овим заједницама образовање на матерњем језику. Иако је право на образовање на матерњем језику законом загарантовано и осталим етничким заједницама на Косову, у пракси се дешава да заједнице то право не могу да остваре на одговарајући начин. У раду се, поред наведеног, указује и на остале проблеме са којима се суочавају етничке заједнице на Косову, као и на неопходност промене постојеће образовне језичке политике у албанским и српским школама.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
НЕДЕЉКОВИЋ-ПРАВДИЋ, Марија M.. МАЊИНСКА ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА НА КОСОВУ – ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПАРАЛЕЛНИ СИСТЕМИ ОБРАЗОВАЊА. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 275-292, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1070>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.275-292.
Bрој часописа
Секција
ОПШТЕ МЕТОДИЧКЕ ТЕМЕ И ПРОБЛЕМИ

Кључне речи

етничка заједница, мањина, образовање, језичка политика, закон, матерњи језик