ИГРЕ ФЛЕШКАРТИЦАМА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА НИЖЕМ ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

  • Наташа В. Пралица Основна школа „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

Сажетак

Циљ овог рада јесте да покаже на који начин ученици најнижих разреда основне школе, кроз елементе игре, могу на успешан начин да савладају прве кораке у учењу страног језика. Приликом одабира игара наставник мора имати у виду: различит ниво знања страног језика и различите типове личности и склоности ученика, као и простор, односно опремљеност и величину учионице у којој се деца налазе, али и број деце у одељењу. Ученици на нивоу првог и другог разреда основне школе страни језик уче не само кроз формалну наставу, већ и кроз оно што виде, чују или дотакну, због чега су игре флешкартицама веома важне. Кроз игру и различите улоге које у њој остварују, деца развијају машту и креативност, али у исто време вежбају и различите облике друштвено прихватљивог или неприхватљивог понашања.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПРАЛИЦА, Наташа В.. ИГРЕ ФЛЕШКАРТИЦАМА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА НИЖЕМ ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 247-260, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1068>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.247-260.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

настава, страни језик, енглески језик, игре, флешкартице, учење