ОБРАДА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У НАСТАВИ ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

  • Ана A. Чабрић-Чича Гимназија Бања Лука

Сажетак

Иако фразеологизми представљају незаобилазан саставни дио свакодневне комуникације, често су, када је ријеч о настави страних језика, потпуно запостављени. Поставља се питање шта је узрок тог занемаривања и шта учинити да бисмо то промијенили. У овом раду даје се преглед одговора на три основна питања у фразеодидактици: зашто поучавати фразеологизме, шта тачно поучавати, те како их поучавати. С обзиром на особине по којима се фразеологизми разликују од осталих лексема које се обрађују на часу, њиховој обради морамо приступити на другачији начин. Посебна пажња посвећена је питању како поучавати фразеологизме у настави. Полазећи од Киновог 2 фразеолошког трокорака (препознати, разумјети и употријебити фразеологизам) конструисан је приједлог за обраду фразеологизама и дати су примјери вјежби које су лако примјењиве за обраду фразеологизама и у другим контекстима.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЧАБРИЋ-ЧИЧА, Ана A.. ОБРАДА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У НАСТАВИ ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 213-229, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1066>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.213-229.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

фразеологизам, фразеодидактика, фразеолош- ки трокорак