PREVOĐENJE KOLOKACIJA S ENGLESKOG JEZIKA NA SRPSKI: PEDAGOŠKI ASPEKTI

  • Jasna M. Kapelan Filozofski fakultet – doktorske studije Jezik i književnost, Novi Sad Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Bačka Palanka

Сажетак

Ovaj rad se bavi analizom prevoda engleskih kolokacija na srpski jezik kod učenika osmog razreda osnovne škole. Cilj istraživanja je analiza grešaka u prevodima učenika kako bi se otkrili uzroci nastanka grešaka i smanjivanje njihovog broja u daljem radu. Odabrano je 20 leksema koje kolociraju sa glagolima do, make, have i give. Po strukturi, ove kolokacije se sastoje od glagola i imenice, a pripadaju grupi otvorenih kolokacija čiji je opseg veoma širok. Prevođenje se koristilo kao metod dobijanja podataka. Na osnovu grešaka u prevodima, kolokacije su podeljene na prihvatljive, neuobičajene i neostvarive. Odgovarajući prevodi spadaju u grupu prihvatljivih kolokacija, dok su greške u prevodima koje nastaju zbog korišćenja glagola u osnovnom značenju, u pogrešnom kontekstu i zbog nepreciznog prevođenja dovele do neuobičajenih kolokacija. U grupi neostvarivih kolokacija nalaze se najozbiljnije greške koje su nastale prilikom izmišljenih prevoda.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
KAPELAN, Jasna M.. PREVOĐENJE KOLOKACIJA S ENGLESKOG JEZIKA NA SRPSKI: PEDAGOŠKI ASPEKTI. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 199-212, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1065>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.199-212.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

kolokacije, prevođenje, učenici, engleski jezik, srpski jezik