НЕКИ ПРИМЕРИ БЕЛГИЈСКЕ ФРАНКОФОНИЈЕ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

  • Вања В. Манић-Матић Филозофски факултет, Нови Сад

Сажетак

У раду се истичу начини како се франкофона белгијска култура може приближити ученицима кроз наставу француског као страног језика, а да се при томе користе различити педагошки документи. Реч је о аутентичним и оригиналним документима – писаним, аудио и визуелним – као што су стрипови, песме, рекламе и рецепти, који нам омогућавају широку примену у настави страног језика. У раду су дати неки предлози за стицање језичке и социолингвистичке компетенције у области белгијске франкофоније. Данас је од велике важности интеркултуралност у савременој настави страних језика, тј. повезивање двеју или више култура, у нашем случају француске, белгијске и српске. Она нам омогућава ширење перспективе у времену глобализације где су извесне културе и језици или превише или премало заступљени. Будући да сербофони ученици нису ни мало, или скоро никако, у контакту са белгијском културом, аудио-визуелни педагошки документи нам могу бити од помоћи у приближавању њима једне нове франкофоне културе. Од велике је важности да се будући ученици француског као страног језика сензибилизују не само са француском него и осталим франкофоним цивилизацијама као и њиховим различитим варијететима.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
МАНИЋ-МАТИЋ, Вања В.. НЕКИ ПРИМЕРИ БЕЛГИЈСКЕ ФРАНКОФОНИЈЕ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 165-180, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1063>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.165-180.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

белгијска франкофонија, култура, цивилизација, интеркултуралност, француски као страни језик