АПАРАТУРА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ОРБИТА И РОДНИЧОК И ОСТАЛИМ ЕЛЕМЕНТИМА НАВЕДЕНИХ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА

  • Наталија Ј. Брајковић Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

Сажетак

У датом раду извршили смо дескрипцију и анализу осам уџбеника руског језика (укључујући пратеће уџбеничке компоненте анализираних уџбеничких структура) из уџбеничких комплета Орбита и Родничок који су (осим уџбеничких корпуса Давайте дружить! и Диалог) у употреби у основним школама Црне Горе и Србије у посљедњих двадесет година. Циљ овог рада превасходно се огледа у сагледавању неких релевантних, корисних и ваљаних сегмената, чијим тумачењем и анализом бисмо понудили адекватан приступ осмишљавању, конципирању и реализацији уџбеника страних језика. Наше интенције огледају се и у настојању да датим радом учинимо што реал није и компетентније тумачење принципа индивидуализације и диференцијације градива уграђених у анализиране школске књиге, да истакнемо бројне резултате истраживања апаратуре индивидуализације до којих смо дошли на основу валоризације наведених уџбеничких корпуса, као и да понудимо низ рјешења која обезбјеђују постизање разноврсних стратегија и нивоа индивидуализације.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
БРАЈКОВИЋ, Наталија Ј.. АПАРАТУРА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ОРБИТА И РОДНИЧОК И ОСТАЛИМ ЕЛЕМЕНТИМА НАВЕДЕНИХ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 115-132, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1060>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.115-132.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

индивидуализација, диференцијација, уџбеник руског језика, наставни процес, семантизација лексичких јединица, основношколска узрасна формација