KORPUSNO UTEMELJEN PROTOTIPSKI MODEL UČENJA GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA

  • Sanja M. Krimer-Gaborović Faculty of Civil Engineering, Subotica

Сажетак

Rad se bavi implikacijama koje teorija prototipa može imati na efikasniju nastavu gramatike engleskog jezika kao stranog jezika, ili kraće EFL-a (prema engl. English as a Foreign Language). Po uzoru na W. R. Langackera (1991) i G. Leecha (1994, 2000), ako bi teorija obuhvatila korpusnu lingvistiku i tehniku učenja na primerima preuzetim iz engleskog jezika, to bi značajno unapredilo učeničko razumevanje sistema engleskih glagolskih vremena. Glavna prednost novog pristupa metodologiji nastave EFL-a, rečju prototipski utemeljenog pristupa nastavi engleskih glagolskih vremena jesu: (1) potencijal teorije da ponudi novo viđenje sistema engleskih glagolskih vremena ukazivanjem na neka svojstva/osobine koja/e su zajedničke različitim glagolskim vremenima; (2) potpuno odustajanje od tradicionalnog (klasičnog) pristupa utemeljenog prevashodno na povezivanju glagolskih vremena sa klasterima njima pripadajućih priloških odredbi.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
KRIMER-GABOROVIĆ, Sanja M.. KORPUSNO UTEMELJEN PROTOTIPSKI MODEL UČENJA GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 135-150, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/681>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.135-150.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

teorija prototipa, glagolska vremena engleskog jezika, korpusna lingvistika, učenje utemeljeno na podacima