ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА ИЗ УГЛА ИНТЕГРАЛНОГ ПРИСТУПА

  • Мирјана Н. Којић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Докторске студије Методике наставе

Сажетак

У раду су представљене зависне реченице из угла интегралног приступа, тако што се прави паралела према традиционалној анализи комуникативне реченице, као и саме зависне реченице у оквиру више синтаксичке јединице. Анализа зависних реченица извршена је на основу одговора ученика Филолошке гимназије, а статистички приказ представља илустрацију нивоа знања и ученичких постигнућа у оквиру ове области.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
КОЈИЋ, Мирјана Н.. ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА ИЗ УГЛА ИНТЕГРАЛНОГ ПРИСТУПА. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 93-105, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/678>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.93-105.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

синтакса, зависна реченица, интегрални приступ, статистички приказ