Женско лице српског средњег века</strong><br>Томин, Светлана. (2011). <em>Мужаствене жене српског средњег века</em>. Нови Сад: Академска књига.

  • Елма И. Халиловић Филозофски факултет, Нови Сад – Језик и књижевност, докторанд

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ХАЛИЛОВИЋ, Елма И.. Женско лице српског средњег века
Томин, Светлана. (2011). Мужаствене жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига.. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 365-369, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/273>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.365-369.
Bрој часописа
Секција
ПРИКАЗИ