ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ И ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРИСТУПА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

  • Ирена Б. Голубовић-Илић Педагошки факултет, Јагодина

Сажетак

Једна од могућности да се отклоне и превазиђу бројне слабости уочене у настави Природе и друштва, а знања ученика о појавама, процесима и односима у свету који их окружује учине трајнијим и квалитетнијим, јесте примена истраживачког приступа и лабораторијско-експерименталне методе. У раду објашњавамо структуру, дидактичко-методичке специфичности и организацију часова на којима је ова метода заступљена, последице њене неадекватне и недовољне примене и наводимо садржаје предмета Свет око нас/ Природа и друштво које сматрамо погодним за примену таквог начина рада.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ГОЛУБОВИЋ-ИЛИЋ, Ирена Б.. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ И ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРИСТУПА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 341-361, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/272>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.341-361.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

лабораторијско-експериментална метода, истраживачки приступ, организација часа, Природа и друштво, наставни садржаји