ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА У НАСТАВИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

  • Aна И. Стипанчевић Филозофски факултет, Нови Сад – Немачки језик и књижевност

Сажетак

У овом раду ће бити речи о две врсте иновација у настави. Једна врста иновација се тиче садржине и подразумева књижевне текстове чија је примена у наставном процесу данас запостављена. Прецизираће се корист њихове имплементације, даће се критеријуми за одабир књижевних текстова као и предлози за дидактизацију. Друга врста иновација се односи на организацију наставног процеса и подразумева наставне моделе који нуде модерније приступе у обради књижевног дела. Један од таквих модела је настава усмерена на делање и продукцију. Осим што ће се са теоријског становништва говорити о овим иновацијама, у раду ће се на основу једног модела часа приказати њихова конкретна примена у настави немачког језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
СТИПАНЧЕВИЋ, Aна И.. ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА У НАСТАВИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 323-339, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/271>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.323-339.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

иновације у настави, делање и продукција, активно учење, рад на тексту, читање, настава немачког језика и књижевности