ПРОБЛЕМИ КОД ПИСАЊА СТУДЕНТСКИХ АПСТРАКАТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА

  • Јелена М. Јерковић Технолошки факултет, Нови Сад
  • Драгана Б. Вуковић-Војновић Природно-математички факултет, Нови Сад

Сажетак

Предмет рада је дефинисање основних критеријума и елемената писања апстраката из области природних наука, као и проблеми студената докторских студија на нематичним факултетима приликом писања апстраката на енглеском језику. У уводном делу рада дат је преглед различитих типова апстраката и разматране су разлике међу њима. У емпиријском делу, представљена је једна од фаза раније спроведеног опширнијег истраживања писања апстраката на докторским студијама на Технолошком и на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Циљ овог рада је да представи добијене резултате квалитативног истраживања, за које је коришћен стандардни упитник отвореног типа као мерни инструмент. На овај начин су утврђени ставови студената и критеријуми које студенти користе приликом писања апстраката, као и проблеми са којима се сусрећу. Предложени су начини за побољшање квалитета академског писања као педагошке импликације рада.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЈЕРКОВИЋ, Јелена М.; ВУКОВИЋ-ВОЈНОВИЋ, Драгана Б.. ПРОБЛЕМИ КОД ПИСАЊА СТУДЕНТСКИХ АПСТРАКАТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 277-290, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/268>. Датум приступа: 08 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.277-290.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

писање апстраката, научни радови, академско писање на нематичним факултетима