БЛИСКИ СУСРЕТ КЊИЖЕВНЕ ВРСТЕ: ПРИМЕР АНАЛИЗЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА СЕМИНАРУ ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

  • Наташа В. Кампмарк Филозофски факултет, Нови Сад – Енглески језик и књижевност

Сажетак

У раду је описан пример анализе прозног књижевног одломка на семинару за наставнике и професоре енглеског језика. Образложени су вишеструки циљеви приказане анализе који су у вези са улогом књижевног текста у настави језика. Књижевном тексту је приступљено као продукту културе, као средству учења језика и као инструменту развоја личности, те је практични део семинара имао троструки циљ: да се у раду на одабраним књижевним текстовима кандидати, као прво, упознају са ауторима и делима, елементима културе, затим, као друго, да им се покажу стратегије употребе књижевног текста за развој језичке компетенције и, као треће, да се кандидати на практичан начин упознају и савладају методе и стратрегије рада на књижевном тексту, односно да увежбају поступке употребе прозних књижевних одломака у циљу развијања способности књижевне анализе и самосталног критичког мишљења код ученика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
КАМПМАРК, Наташа В.. БЛИСКИ СУСРЕТ КЊИЖЕВНЕ ВРСТЕ: ПРИМЕР АНАЛИЗЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА СЕМИНАРУ ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 261-276, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/267>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.261-276.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

књижевни текст, методика наставе књижевности, настава страног језика