ОБОГАЋИВАЊЕ ГОВОРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА РАНОМ УЗРАСТУ У ТАЈЛАНДУ

  • Jeffrey Dawala Wilang Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University – Department of Languages and Linguistics
  • Kemtong Sinwongsuwat Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University – Department of Languages and Linguistics

Сажетак

Ова година је у Тајланду одређена за „Годину енглеског језика“ и циљ јој је побољшање комуникативне компетенције Тајланђана због интеграције у Удружење јужноазијских нација 2015. године. Низак ниво знања енглеског језика код Тајланђана био је разлог многих ревизија планова и програма, као и промена у развојној политици на националном нивоу. Од спровођења образовних реформи 1998. године до данас било је мало истраживања о утицају тих реформи на наставу, нарочито на раном узрасту. У недостатку одређених образовних стандарда за наставу енглеског језика на раном узрасту, овај рад анализира говорну продукцију деце и наставне јединице које би помогле обогаћивању и повећању нивоа енглеског језика на раном узрасту у Тајланду.


 

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Објављено
22. 05. 2022.
Како цитирати
WILANG, Jeffrey Dawala; SINWONGSUWAT, Kemtong. ОБОГАЋИВАЊЕ ГОВОРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА РАНОМ УЗРАСТУ У ТАЈЛАНДУ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 247-259, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/266>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.247-259.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

образовање, енглески као лингва франка, настава језика, рани узраст, Тајланд