КАКО ПРЕДАВАТИ КОНДИЦИОНАЛ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ?

  • Надежда Р. Силашки Економски факултет, Београд

Сажетак

У раду се бавимо предавањем и усвајањем кондиционала у настави енглеског језика економске струке. Најпре излажемо главне поставке анализе жанра, теоријског и методолошког модела погодног за наставу енглеског језика за потребе струке. Затим представљамо врсте кондиционала у језику економске науке, заговарајући такав приступ његовом предавању и усвајању који се знатно разликује од начина предавања кондиционала у настави општег енглеског језика. Захваљујући специфичности дискурса економске науке и струке, у коме употреба кондиционала игра важну улогу, закључујемо да кондиционал не треба предавати у односу на његов формални облик, већ у односу на прагматску и реторичку функцију коју обавља у језику економске науке.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
СИЛАШКИ, Надежда Р.. КАКО ПРЕДАВАТИ КОНДИЦИОНАЛ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ?. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 215-227, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/264>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.215-227.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

кондиционал, енглески језик струке, економија, анализа жанра