АНАЛИЗА ДИСКУРСА У КОНСЕКУТИВНОМ ПРЕВОЂЕЊУ – ПОТРЕБА ПРЕ НЕГО ПОМОЋ

  • Jasmina P. Đorđević Faculty of Legal and Business Studies „Dr Lazar Vrkatić“ – Department of Foreign Languages

Сажетак

Превођење у целини, а консекутивно превођење нарочито, представљају и поступак и производ који зависи од језичке компетенције преводиоца у оквиру система најмање два језика, а заснива се на свеобухватном знању, које преводилац има о речима, фразама и реченицама у та два језика. Циљ овог рада није да оспори или подржи ову тврдњу, већ да испита потребу да консекутивац прошири поменуту језичку компетенцију и усвоји вештине лингвистичке анализе која превазилази ниво речи, фраза и реченица, то јест залази у домен текста и дискурса. С обзиром на то да се и тексту и дискурсу у оквиру опште лингвистике већ приписује суштински значај, требало би сагледати и њихову везу са консекутивним превођењем. Препознавање прагматички кохерентних модела који се користе у језику и говору, као и одговарајућа анализа истих, могу омогућити предвиђање нових модела и тиме помоћи консекутивцу да превод одређеног дискурса обави брже, кохерентније и прецизније. Стога и основни циљ овог рада, да нагласи значај обуке консекутивних преводилаца у примени анализе дискурса у области консекутивног превођења. У ту сврху биће приказане неке кључне стратегије у обуци консекутиваца које могу унапредити ту вештину. Иако би имплементација ових стратегија била далеко ефективнија уколико би се интегрисала у курс са јасном структуром и дефинисаним методичким приступом, оне се могу користити и појединачно у сврху вежбања.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ, Jasmina P.. АНАЛИЗА ДИСКУРСА У КОНСЕКУТИВНОМ ПРЕВОЂЕЊУ – ПОТРЕБА ПРЕ НЕГО ПОМОЋ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 197-213, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/263>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.197-213.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

консекутивно превођење, дискурс, обука, преводилац