ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈЕ АНАЛИЗЕ ИЗРАЗА У ПРОЦЕСУ РАЗУМЕВАЊА МЕТАФОРИЧКОГ ВОКАБУЛАРА

  • Биљана Б. Радић-Бојанић Филозофски факултет, Нови Сад – Енглески језик и књижевност

Сажетак

Метафорички вокабулар енглеског језика ученицима често представља проблем и у продуктивним и у рецептивним језичким вештинама. Могући начин превазилажења ове ситуације јесте свесно развијање стратегија за учење, које доприносе бољем разумевању и продукцији, али и доводе до аутономије ученика у коришћењу метафоричких израза у енглеском језику. Једна од стратегија за разумевање метафоричког вокабулара јесте анализа израза, поступак одређивања значења новог израза тако што се он подели на делове. Применом ове стратегије у процесу разумевања метафоричког вокабулара ученици разлажу вишечлане изразе са метафоричким значењем на делове, потом анализирају сваки елемент посебно, и током анализе проверавају да ли елементи у саставу вишечланог израза имају дословно или пренесено значење.

У овом раду се истражује управо употреба ове стратегије и детаљно се посматра на који начин студенти анализирају метафоричке изразе и како долазе до тачних значења. Рад се заснива на једногодишњем истраживању спроведеном на Одсеку за англистику на Филозофском факултету у Новом Саду током кога су студенти енглеског језика интервјуисани да би се утврдило како и у којој мери користе анализу израза као стратегију за разумевање метафоричког вокабулара.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
РАДИЋ-БОЈАНИЋ, Биљана Б.. ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈЕ АНАЛИЗЕ ИЗРАЗА У ПРОЦЕСУ РАЗУМЕВАЊА МЕТАФОРИЧКОГ ВОКАБУЛАРА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 165-180, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/261>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.165-180.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

појмовна метафора, стратегије за учење страног језика, стратегија анализе израза, квалитативно истраживање