СИМБОЛИКА МОСТА У РОМАНУ <em>НА ДРИНИ ЋУПРИЈА</em>: КОРЕЛАЦИЈСКО ОСВЕТЉАВАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ <em>МОСТ НА ЖЕПИ</em> И РОМАНА <em>НА ДРИНИ ЋУПРИЈА</em> ИВЕ АНДРИЋА

  • Маја М. Савић Филозофски факултет, Нови Сад – Српска књижевност и језик, докторанд

Сажетак

Корелацијским осветљавањем приповетке Мост на Жепи и романа На Дрини ћуприја указује се на кључна семантичка тежишта реализације симболике моста. Тумачи се значај и симболичка вредност моста, указује на концизност његовог описа и описа његове градње у приповеци, а потом и на проширивање и обогаћивање његовог смисла у роману. Применом методичких поступака у корелацијској анализи показује се на који начин се ова два Андрићева дела отварају једно према другом.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
САВИЋ, Маја М.. СИМБОЛИКА МОСТА У РОМАНУ НА ДРИНИ ЋУПРИЈА: КОРЕЛАЦИЈСКО ОСВЕТЉАВАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ МОСТ НА ЖЕПИ И РОМАНА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА ИВЕ АНДРИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 119-133, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/258>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.119-133.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

мост, симболизам, митологија, архетип, духовност