ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РОМАНА <em>ГЕЦ И МАЈЕР</em> ДАВИДА АЛБАХАРИЈА У КЉУЧУ ОБРАЗОВАЊА О ХОЛОКАУСТУ

  • Гордана М. Тодорић Филозофски факултет, Нови Сад – Српска и упоредна књижевност, докторанд СШ „Светозар Милетић” Нови Сад

Сажетак

Рад је прилог покушају теоријског утемељења учења о Холокаусту кроз наставу књижевности. Наставна интерпретација Албахаријевог романа Гец и Мајер намењена је ученицима четвртог разреда средње школе. Интерпретирајући га у настави, као део корпуса српске постмодерне прозе (у наставној обради већ су Милорад Павић и Данило Киш), указујемо на могуће перспективе читања које је управо постмодернизам афирмисао (специфични третман статуса приповедача, време у делу, проблем језика и значења). Мотив ратне трауме, који је критика већ препознала у Албахаријевом делу, у овом роману добија своје потпуно уобличење кроз потрагу за одговорима на питања идентитета. Између осталих, и ови проблеми обухваћени су педагошком праксом образовања о Холокаусту, што ћемо покушати да образложимо. Кључни проблем у Албахаријевом роману је тзв. проблем друге генерације преживелих Холокауста.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ТОДОРИЋ, Гордана М.. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РОМАНА ГЕЦ И МАЈЕР ДАВИДА АЛБАХАРИЈА У КЉУЧУ ОБРАЗОВАЊА О ХОЛОКАУСТУ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 73-90, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/256>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.73-90.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Образовање о Холокаусту, друга генерација преживелих, жртве, злочинци, парадигма истине, постмодерна