ЈЕДАН ПРИСТУП ОБРАДИ СИНТАГМЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

  • Марија M. Тир Борља Филозофски факултет, Нови Сад – Српски језик и књижевност, докторанд ОШ „Прва војвођанска бригада” у Новом Саду

Сажетак

У раду се сагледавају синтагме у настави српског језика у основној школи. Најпре је сагледан ниво заступљености и изучавања синтагми у настави српског језика у основној школи на основу Наставних планова и програма. Затим је, на основу увида у савремену лингвистичку и дидактичко-методичку литературу и сопствених истраживања у непосредној наставној пракси, сачињена конкретна методичка разрада и модел за обраду наставног садржаја о синтагми. Тежиште рада представља методичка разрада која може да обезбеди већу активност ученика и боље разумевање синтагматске проблематике у наставном процесу.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ТИР БОРЉА, Марија M.. ЈЕДАН ПРИСТУП ОБРАДИ СИНТАГМЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 47-72, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/255>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.47-72.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

српски језик, синтагме, методика наставе српског језика, савремени методички модели и поступци, учење уз помоћ рачунара