ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Главни садржај чланка

Maja С. Лемајић

Сажетак

У овом раду ауторка приказује један од начина експлицитне наставе и намерног учења, примењујући технику попуњавања скице и износећи предности и мане у настави страног језика. Циљ истраживања је показати да ли је експлицитан начин наставе и намерног учења ефикаснији од класичног, фронталног начина предавања. Експлицитни вид наставе биће доминантан у овом истраживању. У истраживању су учествовале две групе ученика, распоређене у контролну и експерименталну групу. У раду је приказан и објашњен начин на који је ауторка спровела истраживање и износи добијене резултате који потврђују да техника има утицаја на ефикасност наставе страног језика. У уводном делу кроз теорију објасниће се важност комуникативног приступа у учењу страног језика, као и основне појмове који се користе, приказујући разлику између тестова краткорочне и дугорочне ретенције. Типови меморија, као и сваки тип понаособ, биће објашњени у раду. Ауторка ће направити разлику између намерног и ненамерног учења, повезати експлицитну наставу и технику попуњавање скице као један од њених примера, те изнети позитивне карактеристике технике кроз резултате које је добила током истраживања.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Лемајић M. С. (2018). ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, 8(8), 251–270. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.251-270
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА

Референце

Angelo, Thomas A. and Cross, K. Patricia (1993). Classroom assessment techniques: A handbook for college teachers. 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Anthony, Edward M. (1963). “Approach, Method, and Technique”. ELT Journal XVII (2): 63–67.
Brown, H. D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Eaglewood Cliffs.
Chizmar, John A. and Ostrosky, Anthony L, (1998). “The One-Minute Paper: Some Empirical Findings”. The Journal od Economic Education Vol. 29, Issue 1:3-10
DeKeyser, R. (2003). “Implicit and Explicit Learning”, in The Handbook of Second Language Acquisition, eds. Catherine J. Doughty, Michael H. Long (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK ): p. 232-259.
Doughty, C. J.(2003). “Instructed SLA: Constraints, Compensation, and Enhancement”, in The Handbook of Second Language Acquisition, eds. Catherine J. Doughty, Michael H. Long (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK ): p. 198-230.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Ellis R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (2014). “Taking the critics to task: The case for task-based teaching”. Proceedings of Clasic 2014: 103–117.
Harris, M. et al. (2002). “Opportunities Upper- Intermediate - Student’s Book”. Приступљено 11. 3. 2015.
URL: .
Hulstijn, J. (2003). “Incidental and Intentional Learning”, in The Handbook of Second Language Acquisition, eds. Catherine J. Doughty, Michael H. Long. (Oxford: Blackwell Publishing). URL: . March 2016.
Pimsleur, P. (1967). “A Memory Schedule”. The Modern Language Journal 51/2: 73–75.
Richard, Jack C. and Rodgers, Theodore S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching (2nd ed). Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Robinson, P. (2003). “Attention and Memory during SLA”, in The Handbook of Second Language Acquisitioni, eds. Catherine J. Doughty, Michael H. Long (Oxford: Blackwell Publishing): 631–678.