ЕДУКАТИВНА МЕТОДОЛОГИЈА КУЋЕ АНЕ ФРАНК У АМСТЕРДАМУ

  • Невена Бајалица Кућa Ане Франк, Амстердам
  • Мишко Станишић Тераформинг, Стокхолм-Амстердам-Нови Сад

Сажетак

Кућа Ане Франк је независна невладина организација/фондација која води музеј и едукативни центар у Амстердаму у кући у којој се за време немачке окупације сакривала јеврејска породица Франк. Од оснивања 1960. Кућа Ане Франк негује специфичан приступ едукацији о Холокаусту, а до данас су дефинисани сврха и основни циљеви овог аутентичног места сећања. У чланку су представљени историја Куће Ане Франк, породица Франк, њено скривање и страдање, затим чињенице о објављивању дневника Ане Франк и о иницијативи да се кућа сачува. Представљени су и напори да се Кућa искористи за образовање младих генерација, као и неколико карактеристичних метода рада са освртом на различите аспекте едукативне методологије Куће.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Carrier, P. ed. (2015). The International Status of Education About The Holocaust - A Global Mapping оf Textbooks аnd Curricula. Braunschweig: Georg Eckert Institute/UNESCO.
Engel, D. (2007). Background to the Situation оf Jews In The Netherlands Under Nazi Occupation and of The Family of Otto Frank”, YIVO Institute for Jewish Research
Frank, A. (1993). Anne Frank: The Diary of a Young Girl. Mass Market Paperbeck.
Frank, A. (2016). The Diary of a Young Girl. Hong Kong: Enrich Spot Ltd, 2016.
Jones, D. ed. (2001). Censorship: A World Encyclopedia. Abingdon: Taylor & Francis.
Kirshenblatt-Gimblett, B, Shandler, J. (2012). Anne Frank Unbound: Media, Imagination, Memory. Bloomington: Indiana University Press.
Newly Discovered File Documents Efforts of Anne Frank’s Father to Escape from Nazi-Occupied Holland. (2007). New York: YIVO Institute for Jewish Research. https://www.yivo.org/Otto-Frank-File-Found-at-YIVO. Приступљено: 5.5.2017.
Metselaar, M. (2009). Anne Frank: Her life in words and pictures from the archives of The Anne Frank House. New York: Roaring Brook Press.
Rijnders, M.J. & Boonstra, J. (1992). Anne Frank house - A museum with a Story. Amsterdam: Anne Frank House.
Roshkovsky, L. (2015). Teaching Holocaust History: Principles of the Educational Philosophy at Yad Vashem. Jerusalem: Yad Vashem.
United States Holocaust Memorial Museum: Guidelines for Teaching about the Holocaust https://www.ushmm.org/educators/teaching-about-the-holocaust/general-teaching-guidelines Приступљено 5.5.2017.
http://www.annefrank.org/
http://www.annefrank.org/en/Anne-Frank/Publication-of-the-diary/Anne-Franks-diary-is-published/ Приступљено: 5.5.2017.
http://www.annefrank.org/en/Sitewide/Organisation/Otto-Frank/Otto-Frank-and-his-educational-mission/ Приступљено 5.5.2017.
http://www.annefrank.org/en/Museum/From-hiding-place-to-museum/Visitors-over-the-years/ Приступљено 5.5.2017.
Објављено
12. 01. 2018.
Како цитирати
БАЈАЛИЦА, Невена; СТАНИШИЋ, Мишко. ЕДУКАТИВНА МЕТОДОЛОГИЈА КУЋЕ АНЕ ФРАНК У АМСТЕРДАМУ. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 71-91, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1854>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.71-91.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА