ANALIZA USPEŠNOSTI SPONTANOG USVAJANJA VEŠTINE PISANJA APSTRAKATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FILOZOFIJE

Главни садржај чланка

Rujević M. Goran
Popović Lj. Una

Сажетак

Česta predispitna obaveza studenata filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je pisanje seminarskih radova, što, zajedno sa praksom čitanja naučnih radova, za cilj ima da obuči studente adekvatnoj naučnoj formi filozofskih tekstova. Pisanje valjanih apstrakata je značajna veština u okviru tog zadatka, te je ovom prilikom ispitivano da li studenti na kasnijim godinama studija pišu bolje apstrakte uz svoje seminarske radove. Na uzorku od 317 radova izvršena je analiza kvaliteta apstrakata tih radova po kriterijumima adekvatnosti obima, prezentacije teme, prezentacije metode, navođenja rezultata i navođenja značaja rada. Utvrđeno je da ne postoji korelacija između godina studiranja i kvaliteta apstrakata, što znači da studenti na kasnijim godinama studija ne pišu primetno bolje apstrakte od studenata na ranijim godinama. Ovi rezultati ukazuju na to da spontano usvajanje dobrih praksi pisanja naučnih radova nije učinkovito, te da je poželjno formiranje posebnog kursa sa ciljem osposobljavanja studenata za akademsko pisanje i naučnu argumentaciju.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Goran, R. M., & Una, P. L. (2018). ANALIZA USPEŠNOSTI SPONTANOG USVAJANJA VEŠTINE PISANJA APSTRAKATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA FILOZOFIJE. Методички видици, 8(8), 31–49. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.31-49
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА И ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА

Референце

Beins, B. C. (2012). APA Style Simplified. Malden: Wiley-Blackwell.
Cremmins, E. T. (1982). The Art of Abstracting. Philadelphia: ISI Press.
Davis, M, Davis, K. J. i Dunagan, M. M. (2012). Scientific Papers and Presentations. San Diego: Academic Press.
Day, R. A. (1995). How to Write & Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press.
Derntl, M. (2014). “Basics of research paper writing and publishing”. International Journal of Technology Enhanced Reading, Vol. 6, No. 2: 105-123.
Koopman, P. (1997). “How to Write an Abstract”. Pristupljeno 24. 7. 2017. URL: .
McGinn, C. (2012). “Philosophy by Another Name”. Pristupljeno 24. 7. 2017. URL: .
Novaković, S. (1994). Uvod u opštu metodologiju i istorija metodološke misli. Beograd: Filozofski fakultet.
Perrin, R. (2012). Pocket Guide to APA Style. Boston: Wadsworth.
Rackham, J. i Bertagnolli, O. (1999). From Sight to Insight. Fort Worth: Harcourt Brace.
Salmani-Nodoushan, M. A. i Alavi, S. M. (2004). APA Style and Research Report Writing. Tehran: Zabankadeh Publications.
Santayana, G. (1962). Reason in Science. New York: Collier Books.
Suzić, N. (2012). Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi. Banja Luka: Panevropski univerzitet “Apeiron.”
Turabian, K. L. (2007). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations. Chicago: The University of Chicago Press.
Williams, J. M. (1990). Style: Toward Clarity and Grace. Chicago: The University of Chicago Press.