USVAJANJE NOVIH REČI ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG I POBOLJŠANJE GOVORNE KOMPETENCIJE U VEZI SA ODREĐENOM TEMOM PRIMENOM „PRISTUPA UČENJU KROZ KOMUNIKATIVNE ZADATKE“

Главни садржај чланка

Vesna M. Petrović

Сажетак

U ovom radu se ocenjuju ishodi učenja novih reči kroz upotrebu komunikativnih jezičkih zadataka kod studenata koji engleski jezik uče kao strani. U proces učenja uvedena je diskusija kao tip komunikativnog zadatka da bi se omogućila upotreba jezika u smisaonom i prirodnom okruženju. Usmeni i pismeni delovi ciklusa zadatka u vezi sa zadatom temom diskusije urađeni su u obliku intervjua u parovima na nivou grupe, a njihovi odgovori su analizirani kroz dijagnostičke liste. Tačnost u izgovoru i pisanju novih reči i izraza su, takođe, uzeti  u obzir u okviru analize. Ovi rezultati su predmet analize sadržaja koja je tipična za kvantitativna istraživanja. U radu je prikazana i kvalitativna analiza da bi se procenila motivacija i spremnost učenika da učestvuju u izradi komunikativnih zadataka.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Petrović, V. M. (2017). USVAJANJE NOVIH REČI ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG I POBOLJŠANJE GOVORNE KOMPETENCIJE U VEZI SA ODREĐENOM TEMOM PRIMENOM „PRISTUPA UČENJU KROZ KOMUNIKATIVNE ZADATKE“. Методички видици, 7(7), 329–345. https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.329-345
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА
Author Biography

Vesna M. Petrović

Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – doktorske studije, modul: Kultura
Beograd

Visoka škola tehničkih strukovnih studija
Čačak

Референце

Brown, J. D., T. S. Rodgers (2002). Doing Second language research. Oxford: Oxford University Press.
Edwards, C., J. Willis. (2005). Teachers Exploring Tasks in English Language Teaching. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
Lightbown, M. P., N. Spada. (2006). How languages are learned. Revised ed. Oxford: Oxford University Press.
Luoma, S. (2004). Assessing Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.
Petrović, V. (2013) “The Values of the Task Based Learning (TBL) in Learning Vocabulary and Improving Speaking Competence“ in Language, Literature, Values, ur. B. Mišić Ilić i V. Lopičić (Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet): 577–588.
Silverman, D. ( 2006). Interpreting Qualitative Data. Revised ed. Oxford: Alden Press.
Thornbury, S. (1999). How to Teach Grammar. Essex: Longman.
Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2007). Discussions that work. Revised ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Vučina R. (2009). Metodologija istraživanja u metodici nastave stranih jezika. Beograd: Čigoja štampa.
Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Oxford: Oxford University Press.