TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA

  • Jovana N. Davidović

Сажетак

Cilj rada je da prikaže komparativne veze u pripovetkama Čehova i Andrića u kontekstu tragičnosti ženskih likova. Poređenje se vrši na osnovu motiva pale žene, ženske osvete, nemogućnosti života u dvoje ili bračne (ne)sreće i lepote koja propada. Osim toga, pripovetke ovih pisaca povezuje i biblijski podtekst. Kao takve, dobra su polazna osnova za metodičku obradu, koja je u duhu istraživačke nastavne metode i metode učenje po stanicama.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Jovana N. Davidović

Univerzitet u Novom Sаdu
Filozofski fakultet – doktorske studije Metodike nastave
Novi Sad

Референце

Andrić, I. (2008). Sabrane pripovetke. Beograd: Zavod za udžbenike.
Babović, M. (1990) “Anton Pavlovič Čehov”, In Čehov, A. P. Sabrana dela. Knj.1. Pripovetke. Beograd: Jugoslaviapublik; Čakovec: Zrinski: 7–108.
Čehov, A. P. (1990a). Sabrana dela. Knj. 1. Pripovetke. Beograd: Jugoslavijapublik; Čakovec: Zrinski.
Čehov, A. P. (1990b). Sabrana dela. Knj. 2. Pripovetke. Beograd: Jugoslavijapublik; Čakovec: Zrinski.
Čehov, A. P. (1990c). Sabrana dela. Knj. 3. Pripovetke. Beograd: Jugoslavijapublik; Čakovec: Zrinski.
Čehov, A. P. (1990d). Sabrana dela. Knj. 9. Pripovetke. Beograd: Jugoslavijapublik; Čakovec: Zrinski.
Deretić, J. (2007). Istorija srpske književnosti. Zrenjanin: Sezam buk.
Đukić-Perišić, Ž. (2008). “Majstor srpske pripovetke”, In: Andrić, I. Sabrane pripovetke. Beograd: Zavod za udžbenike.
Džadžić, P. (1957). Ivo Andrić – esej. Beograd: Nolit.
“Efescima poslanica sv. apostola Pavla” (1993), In: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
Ilić, P. (2006). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: ZMAJ.
“Knjiga proroka Jezekilja” (1993), In: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
“Korinćanima poslanica prva sv. apostola Pavla” (1993), In: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
Marinković, S. (2003). Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar.
“Priče Solomunove” (1993), In: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
“Prva saborna poslanica Sv. apostola Jovana Bogoslova” (1993), In: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
“Prva saborna poslanica Sv. apostola Petra” (1993), In: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo.
Radulović, O. (2011). “Podzemni tok Čehovljevih novela”, In: Tumačenja književnih dela – Nove naučne metodologije u nastavi književnosti. Novi Sad: Orfej: 81–95.
Raičević, G. (2009). “Destruktivnost erosa – žena i polnost u Andrićevom delu”, In Sinhornijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti. 1–2, ur. Z. Karanović, I. Živančević-Sekeruš. (Novi Sad: Filozofski fakultet): 289–304.
Sekulić, I. (1964). “Istok u pripovetkama Ive Andrića”, In: Iz domaćih književnosti I. Novi Sad: Matica srpska: 125–137.
Stojanović, D. (2003). Lepa bića Ive Andrića. Novi Sad: Platoneum.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
DAVIDOVIĆ, Jovana N.. TRAGIČNOST ŽENSKIH LIKOVA U PRIPOVETKAMA ČEHOVA I ANDRIĆA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 217-233, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1831>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.217-233.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ