УЛОГА МЕНТОРА РОМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

  • Оливера И. Петровић

Сажетак

У овом раду представља се улога ментора за ученике ромске националности који похађају средње школе, из перспективе социолингвистике, односно интеркултурности. Опис посла ментора биће расветљен кроз идеје образовне језичке политике, однос према ромском језику и интеракцију истог са већинским језиком, те идеје плурилингвизма. Потом ће бити предочен успешан програм менторства у Србији кроз представљање ТАРИ пројекта, те резултатe истраживања у којем су учествовалиментори из централне Србије. Полазећи од претпоставке да ментор има важну улогу у формирању позитивних ставова према аутентичном наслеђу, специфичностима ромског језика и културе, као и према мотивацији за континуирано образовање, у раду се залажем за став да сваки ментор може утицати на подизање нивоа етничке самосвести и престижа ромске мањине, што би даље могло доприносити унапређењу ромске заједнице а тиме и шире националне, односно наднационалне заједнице.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Оливера И. Петровић

Универзитет у Београду
Филолошки факултет – докторске студије, модул Култура
Београд

Електро-техничка школа у Смедереву
Смедерево

Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ПЕТРОВИЋ, Оливера И.. УЛОГА МЕНТОРА РОМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 11-30, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1821>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.11-30.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА И ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА