Pozivamo vas sa posebnim zadovoljstvom da pošaljete svoje radove za novi broj časopisa Metodički vidici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za unapređivanje nastave na svim nivoima.

Kako se časopis bavi različitim segmentima koji obezbeđuju kvalitetnu i savremenu nastavu, radovi mogu biti:
· različiti tipovi kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja i anketiranja vezanih za nastavu (originalni naučni radovi);

· radovi iz različitih oblasti metodičkih proučavanja nastavne teorije i prakse;

· inovativna proučavanja filoloških i društveno-humanističkih nauka koja su relevantna na bilo koji način za unapređivanje nastave i koja jasno formulišu pedagoške implikacije datih proučavanja (stručni radovi);

· prikazi knjiga i udžbeničkih kompleta.

Sadržaj dosadašnjih brojeva, propozicije za pripremu radova, kao i ostale podatke o časopisu naći ćete na internet stranici: http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV, a uputstva za autore ovde (HIPERLINK na uputstva u atačmentu ovog mejla).

Rok za prijem radova je 1. 5. 2020. Radove možete slati na adresu metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs. Nakon prijema, radove će recenzirati dva anonimna recenzenta i radovi koji dobiju dve pozitivne recenzije biće objavljeni u ovogodišnjem broju. Radovi mogu biti pisani na svim jezicima koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Radujemo se unapred našoj saradnji,

Urednica časopisa Metodički vidici
Filozofski fakultet
Novi Sad
prof. dr Biljana Radić- Bojanić