POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA 10. SVESKU ČASOPISA METODIČKI VIDICI (produžen rok za prijem radova)

24. 04. 2019.

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju svoje priloge za novi broj Metodičkih vidika, časopisa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Rok za predaju radova je 15. 5. 2019. godine. Možete ih slati elektronskom poštom na adresu metodicki.vidici@ff.uns.ac.rs. Nakon prijema i tehničke provere, radove će recenzirati dva anonimna recenzenta, a radovi sa obe pozitivne recenzije biće objavljeni na jesen 2019. godine.

Radovi mogu biti pisani na svim jezicima koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

 

Metodički vidici su posvećeni oblasti metodike nastave jezika, književnosti i humanističkih i društvenih predmeta, u cilju naučne afirmacije Metodike nastave, njenom osavremenjavanju i usavršavanju i razmeni isustava metodičara iz zemlje i okruženja [više...]. Kategorizovan je kao časopis nacionalnog značaja – M52 i indeksiran je u MLA direktorijumu časopisa. Dostupan je u režimu otvorenog pristupa i izlazi jednom godišnje (Arhiva).

Molimo da se pri izradi radova poštuju propozicije za pripremu radova, koje se mogu naći u dokumentu Propozicije za tehničko uređenje rada.

Unapred se radujemo saradnji,
prof . dr Biljana Radić Bojanić,
urednica časopisa Metodički vidici