UDŽBENIK – VAŽAN ELEMENT U NASTAVI

  • Dragana M. Gak Fakultet tehničkih nauka – Engleski jezik, Novi Sad

Сажетак

Udžbenik ima posebnu ulogu u nastavi stranog jezika. On je ne samo korisna osnova za držanje kursa već je i orijentir kako za predavača tako i za studente. Međutim, pored mnogobrojnih prednosti, korišćenje udžbenika kao jedinog nastavnog sredstva ima i svoje ozbiljne nedostatke koji su predočeni u ovom radu. Iz tog razloga često je neophodno prilagoditi udžbenik konkretnom kursu i potrebama studenata, posebno za kurseve sa posebnim profesionalnim namenama. Prilagođavanje udžbenika je složen proces koji obuhvata prilagođavanje na nivou aktivnosti, lekcije i silabusa. Posebno je važno uključivanje studenata u ovaj proces kako bi i predavači i sudenti bili zadovoljni rezultatom.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
GAK, Dragana M.. UDŽBENIK – VAŽAN ELEMENT U NASTAVI. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 78-82, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/771>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.78-82.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

udžbenik, potrebe studenata, prilagođavanje udžbenika