ИМАНЕНТНА ПОЕТИКА ХАЗАРСКОГ РЕЧНИКА

  • Светлана С. Торњански Брашњовић Филозофски факултет – докторске студије Језик и књижевност, Нови Сад

Сажетак

У раду се указује на образовне, васпитне и функционалне циљеве изучавања романа Хазарски речник Милорада Павића. Истовремено, испитује се проблем рецепције дела и како је оно утицало на хоризонт очекивања читалачке публике.

Да би се проникло у пишчеву поетику, неопходно је образложити њене основне поставке, чија се упоришта налазе у самом делу. Анализом кључних сегмената романа компаративним, структуралистичким, филолошким и текст-методом, долази се до његове иманентне поетике.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ТОРЊАНСКИ БРАШЊОВИЋ, Светлана С.. ИМАНЕНТНА ПОЕТИКА ХАЗАРСКОГ РЕЧНИКА. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 59-64, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/769>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.59-64.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Хазарски речник, иманентна поетика, хоризонт очекивања, интертекстуалност