АНАЛИЗА ФОНЕТСКИХ/ ФОНОЛОШКИХ ГРЕШАКА И ТЕШКОЋЕ КОЈЕ СЕ УЧЕСТАЛО ЈАВЉАЈУ ПРИ УСВАЈАЊУ ГЛАСОВНОГ СИСТЕМА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

  • Кристина М. Драговић Филозофски факултет – Германистика, Нови Сад

Сажетак

Помоћу електронских мерних инструмената (користећи, на пример, компјутер, спектограм, итд...) данас су акустичне особине говора не само мерљиве, већ и видљиве.1) Модерна апаратура је од великог значаја како за откривање одређених фонетских/ фонолошких грешака, тако и за њихово савладавање. У овом раду се анализирају тешкоће које се учестало јављају при усвајању гласовног система страног језика и представљају неки разлози настанка ових проблема. Указује се на велики утицај гласовног система и прозодијских елемената матерњег језика на страни језик.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ДРАГОВИЋ, Кристина М.. АНАЛИЗА ФОНЕТСКИХ/ ФОНОЛОШКИХ ГРЕШАКА И ТЕШКОЋЕ КОЈЕ СЕ УЧЕСТАЛО ЈАВЉАЈУ ПРИ УСВАЈАЊУ ГЛАСОВНОГ СИСТЕМА СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 121-124, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/758>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.121-124.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

фонетика, фонологија, фонема, глас, прозодија, матерњи језик, страни језик, артикулација, грешка