ИНСТРУМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕВОДИЛАЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ

  • Борислава Р. Ераковић Филозофски факултет – Англистика, Нови Сад

Сажетак

Вредновање преводилачке способности студената у нашим условима углавном је засновано на сумативном оцењивању превода непознатог текста у испитним условима, и то на основу анализе грешака. При томе се анализирају два типа грешака: разумевање изворног текста и нарушавање језичких правила (граматичких, лексичких и прагматичких) у циљном тексту. Како је у студијама о актуелним начинима вредновања превода показано, са педагошког становишта ефикаснији су они модели вредновања превода којима се установљује које су преводилачке поткомпетенције узрок насталих грешака. На основу консултоване литературе из области предагогије стручног превођења и вишегодишњег педагошког преводилачког искуства, у раду описујемо могућу примену преводилачког дневника и превода текста у слободним условима као могуће инструменте за вредновање укупне преводилачке компетенције студената на курсевима превођења стручних текстова.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЕРАКОВИЋ, Борислава Р.. ИНСТРУМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА ПРЕВОДИЛАЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 90-95, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/754>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.90-95.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

оцењивање, преводилачка компетенција студената, превод у слободним условима, преводилачки дневник, коментар вршњачког превода