ИСКУСТВА ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ: СТВАРАЛАШТВО ИВЕ АНДРИЋА У КОНТЕКСТУ КЊИЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ (интертекстуални приступ)

  • Оливера В. Радуловић Филозофски факултет – Српска књижевност, Нови Сад

Сажетак

Рад почива на дугогодишњем методичком истраживању чија је идеја коришћење актуелних методологија науке о књижевности у методици наставе. Приступ изучаваној проблематици је заснован на примени интертекстуалности као доминантне методе. Oбразложен је на наративном опусу Иве Андрића који је доведен у контекст усмене књижевности, словенске митологије и библијских легенди. Циљ оваквог приступа је очување старе књижевности (у универзитетским и школским програмима) која се доводи у интертекстуалне релације са савременом књижевношћу. Праћење постигнућа студената и ученика је показало знатно боље резултате од класичних наставних приступа.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
РАДУЛОВИЋ, Оливера В.. ИСКУСТВА ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ: СТВАРАЛАШТВО ИВЕ АНДРИЋА У КОНТЕКСТУ КЊИЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ (интертекстуални приступ). Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 34-46, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/748>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.34-46.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

интертекстуалност, традиција, усмена књижевност, библијска легенда, архетип, истраживање, аналитичке компетенције