LOGIKA MIHAJLA MARKOVIĆA KAO FILOZOFSKA PROPEDEUTIKA U SREDNJOJ ŠKOLI

  • Anja S. Cmiljanović Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet ‒ Doktorske studije, Filozofija

Сажетак

Autorka u radu ispituje mogućnost uloge logike kao filozofske propedeutike u srednjoškolskom sistemu obrazovanja. Ukoliko se logika shvata kao nauka koja se bavi osnovnim elementima i principima mišljenja, onda je razumljivo zašto se pre pristupa izučavanju predmeta filozofije u završnoj godini srednje škole mora pažljivo pristupiti izučavanju predmeta nauke logike. Stoga ćemo se u radu najpre posvetiti istraživanju mogućnosti da se logika razume kao filozofska propedeutika kako kroz preispitivanje istorijske pozicije logike tako i kroz problematizaciju samog pojma filozofije. Nakon toga, daćemo kratak prikaz udžbenika logike Mihajla Markovića za gimanziju i treći razred pravno-birotehničke škole, kao osnovnog nastavnog sredstva u procesu nastave Logike, da bismo videli na koji način se sadržaj logike može približiti učenicima srednjih škola, kao i da li je Mihajlovićev udžbenik adekvatan za takav cilj. Naposletku, ispitaćemo važnost uloge koju logika ima u razvoju kritičkog mišljenja i način na koji može da doprinese tom razvoju, te tematizovati najbolje nastavne metode kojim se može pristupiti nastavi Logike u tu svrhu.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Aćimović, M. (2007). Filozofija mišljenja. Novi Sad: Futura publikacije.
Aćimović, M. (2015). Ogledi o srpskoj filozofiji I. Novi Sad: Akademska knjiga.
Bouhnik, D., Giat, Y. (2009). “Teaching High School Students Applied Logical Reasoning.” Journal of Information Technology Education 8: 2–16.
Browne, N., Keeley, S. (2007). Asking the Right Questions. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Kalin, B. (1982). Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja: uloga nastave Logike u oblikovanju kritičkog mišljenja. Zagreb: Školska knjiga.
Kuburić, A. (2010). „Nastava Logike u srednjoj školi – od 1950. do 2010.” Arhe 14: 183‒195.
Kuburić, Z. (2004). Metodika verske nastave. Novi Sad: CEIR.
Marković, M. (2000). Logika za III razred gimnazije i pravno-birotehničke škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Smiljanić, D. (2016). Aporetika. Novi Sad: Akademska knjiga.
Smiljanić, D. (2012). „Obim ili kvalitet znanja? Komparacija metodoloških koncepata na primeru dva udžbenika”. Tradicija nastave Filozofije Arhe 6: 55–77.
Šešić, B. (1977). Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga.
Објављено
25. 10. 2020.
Како цитирати
CMILJANOVIĆ, Anja S.. LOGIKA MIHAJLA MARKOVIĆA KAO FILOZOFSKA PROPEDEUTIKA U SREDNJOJ ŠKOLI. Методички видици, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 275-286, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1922>. Датум приступа: 25 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2019.10.275-286.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА