ANALIZA POTREBA STUDENATA TEHNOLOŠKIH FAKULTETA U SRBIJI U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA

  • Jelena M. Jerković

Сажетак

Predmet ovog rada je analiza potreba studenata tehnoloških fakulteta u Srbiji u nastavi engleskog jezika za oblast tehnološke i inženjerske struke. Kako procedura analize potreba objedinjava analizu jezika struke, analizu ciljne situacije, analizu trenutnog nivoa znanja polaznika kao i analizu nastavnog konteksta, u radu je prvo ispitana analiza trenutnog stanja u vezi sa upotrebom i nastavom engleskog jezika iz ugla kako studenata tako i predavača engleskog jezika na tehnološkim fakultetima u Srbiji, a zatim i analiza potreba u vezi sa upotrebom engleskog jezika zaposlenih inženjera tehnologije. Primenom ankete, kao metode sakupljanja podataka i upitnika kao mernog instrumenta, dobijeni su rezultati koji ukazuju na nedovoljnu zastupljenost engleskog jezika struke sa aspekta studenata i predavača, dok su zaposleni inženjeri ukazali na potrebu za čestim korišćenjem engleskog jezika za potrebe svog posla. Kao pedagoške implikacije rada navodi se redefinisanje nastavnih planova i programa, mogućnost uvođenja stručnih jezičkih mikroveština u nastavu jezika struke kao i veći fond časova jezika struke na višim godinama studija. 

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
JERKOVIĆ, Jelena M.. ANALIZA POTREBA STUDENATA TEHNOLOŠKIH FAKULTETA U SRBIJI U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 377-401, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1841>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.377-401.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА