USVAJANJE NOVIH REČI ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG I POBOLJŠANJE GOVORNE KOMPETENCIJE U VEZI SA ODREĐENOM TEMOM PRIMENOM „PRISTUPA UČENJU KROZ KOMUNIKATIVNE ZADATKE“

  • Vesna M. Petrović

Сажетак

U ovom radu se ocenjuju ishodi učenja novih reči kroz upotrebu komunikativnih jezičkih zadataka kod studenata koji engleski jezik uče kao strani. U proces učenja uvedena je diskusija kao tip komunikativnog zadatka da bi se omogućila upotreba jezika u smisaonom i prirodnom okruženju. Usmeni i pismeni delovi ciklusa zadatka u vezi sa zadatom temom diskusije urađeni su u obliku intervjua u parovima na nivou grupe, a njihovi odgovori su analizirani kroz dijagnostičke liste. Tačnost u izgovoru i pisanju novih reči i izraza su, takođe, uzeti  u obzir u okviru analize. Ovi rezultati su predmet analize sadržaja koja je tipična za kvantitativna istraživanja. U radu je prikazana i kvalitativna analiza da bi se procenila motivacija i spremnost učenika da učestvuju u izradi komunikativnih zadataka.

Објављено
Nov 18, 2017
Како цитирати
PETROVIĆ, Vesna M.. USVAJANJE NOVIH REČI ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG I POBOLJŠANJE GOVORNE KOMPETENCIJE U VEZI SA ODREĐENOM TEMOM PRIMENOM „PRISTUPA UČENJU KROZ KOMUNIKATIVNE ZADATKE“. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 329-345, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1838>. Датум приступа: 18 nov. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.329-345.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА