МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ЕТИМОЛОГИЈИ НА ЧАСОВИМА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

  • Валентина M. Илић

Сажетак

У раду је представљен методички приступ уводу у етимологију. Имајући у виду обим (три наставна часа), намену (обрада на часовима лингвистичке секције у трећем разреду средње школе), као и слабу заступљеност дијахронијске перспективе науци о језику у наставним програмима, овај методички триптих осмишљен је зарад упознавања с основним постулатима етимолошке науке. Ученицима се – применом комуникативног приступа – (а) представља етимологија као научна дисциплина, (б) ђаци се оспособљавају за коришћење етимолошких речника, (в) а на примерима из Вукове збирке Српских народних пословица детаљно се анализирају најфреквентније именице (кућа, Бог); уз то, организацијом методичког модела остварује се корелација са садржајима из области лексикологије и с наставом књижевности, те подстиче дугорочна мотивација за ширење знања из опште културе.

Објављено
Nov 19, 2017
Како цитирати
ИЛИЋ, Валентина M.. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ЕТИМОЛОГИЈИ НА ЧАСОВИМА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 137-155, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1827>. Датум приступа: 19 nov. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.137-155.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ