ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА КАО ДЕТЕРМИНАНТА УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ

  • Лела Б. Вуковић Филозофски факултет – докторске студије Методике наставе, Нови Сад Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад

Сажетак

Савремена схватања професионалног развоја наставника наглашавају проактиван однос наставника и димензију личне одговорности унутар процеса конструкције сопствених знања и вештина. Истичу, такође, и промењену позицију наставника – из улоге пасивних примаоца захтева и изазова васпитно-образовног процеса у рефлексивне практичаре, тимске сараднике и организаторе сопствене линије професионалног развоја у контексту нове образовне парадигме. Циљ овог рада је да кроз тематске целине, унутар теоријског и методолошког оквира, понуди дијадни приступ професионалном развоју као детерминанти унапређења рада школе и приказа анализе самопроцене наставничких компетенција као детерминанте професионалног развоја. Утврђени резултати истраживања на основу процена 70 испитаника, тј. стручних кадрова упослених у средњој школи, указали су да велики број наставника лични план професионалног развоја формира на основу самопроцене наставничких компетенција и сматра да самовредновање компетенција јесте детерминанта унапређења професионалног развоја наставника и рада школе.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ВУКОВИЋ, Лела Б.. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА КАО ДЕТЕРМИНАНТА УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 193-210, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1416>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.193-210.
Bрој часописа
Секција
ОПШТЕ МЕТОДИЧКЕ ТЕМЕ И ПРОБЛЕМИ

Кључне речи

професионални развој наставника, образовна промена, наставничке компетенције, самопроцена, унапређење рада школе