СТВАРАЊЕ НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У МЕЂУРАТНОЈ СРБИЈИ

  • Биљана Ј. Стикић Природно-математички факултет, Нови Сад

Сажетак

Узимајући у обзир Буенову теорију концептуалне демаркације науке, као и Галисонов тровалентни концепт методике наставе језика-култура, у раду приказујемо и анализирамо чињенице из периода који је непосредно претходио дефинисању методике наставе француског језика као научне дисциплине, односно њену примарну фазу. Како у развијеним европским државама тако су и у међуратној Србији реализоване све оне активности у вези са школском наставом страних језика које можемо сматрати јасним наговештајима настанка нове науке: оснивање и рад Друштва за живе језике и књижевност, увођење методике као наставног предмета на филолошким катедрама Филозофског факултета у Београду и Скопљу, стручно усавршавање наставника, публиковање стручних радова, расправа и приручника, излагање радова на релевантним конференцијама, припрема дидактичких материјала, као и одбрана прве докторске дисертације о теоријској основи учења страних језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
СТИКИЋ, Биљана Ј.. СТВАРАЊЕ НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У МЕЂУРАТНОЈ СРБИЈИ. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 171-190, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1415>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.171-190.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

теорија науке, методика наставе, француски језик, међуратна Србија, Југославија