UTICAJ IGRE NA UČENJE VOKABULARA ENGLESKOG JEZIKA UČENIKA DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

  • Tamara M. Alfirević Fakultet za pravne i poslovne studije ,,Dr Lazar Vrkatić”, Katedra za engleski jezik Novi Sad

Сажетак

U ovom radu se razmatraju potreba i mogućnosti upotrebe igara u nastavi engleskog jezika u drugom i trećem razredu osnovne škole u našoj zemlji. Cilj rada je utvrditi u kojoj meri učenje reči kroz igru utiče na povećanje obima upamćenih pojmova i to putem istraživanja sprovedenog među učenicima osnovne škole. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 66 učenika drugog i trećeg razreda, od kojih je u svakom od razreda jedno odeljenje bilo kontrolna, a drugo eksperimentalna grupa. Igra je prikazana kao jedna od mogućih tehnika savremene nastave kojom se povećava obim naučenog, aktivnost učenika na času i osećaj zadovoljstva u toku učenja stranog jezika. Rezultati istraživanja pokazuju da su učenici u čijoj se nastavi koristila igra za učenje vokabulara u znatoj meri unapredili svoj vokabular.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ALFIREVIĆ, Tamara M.. UTICAJ IGRE NA UČENJE VOKABULARA ENGLESKOG JEZIKA UČENIKA DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE. Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 153-170, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1414>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.153-170.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

vokabular, igra, engleski jezik, osnovna škola